Date cu caracter personal

Conform cerinţelor REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), S.C. New Spice S.R.L., se obligă să administreze în condiţii de confidenţialitate şi siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, în condiţii legale.

 

Datele cu caracter personal nu vor putea fi distribuite fără acordul dumneavoastră către terţi (mass-media, firme asigurări, alte situaţii etc.) sau către membrii familiei, decât dacă vă exprimaţi acordul în scris în acest sens.

 

Confidenţialitatea datelor personale este păstrată şi după deces.

 

Conform Regulamentului mai sus menţionat, beneficiaţi de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa instanţelor de judecată.

 

Aveţi următoarele drepturi:

 • de acces la date
 • de rectificare a datelor,
 • dreptul de "a fi uitat"
 • dreptul la restricţionarea prelucrării
 • dreptul la opoziţie
 • dreptul la portabilitatea datelor
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

 

Totodată aveţi dreptul de a va opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul unităţii noastre, la datele de contact menţionate în pagina de contact, in atenţia reprezentantului legal. Dacă unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi căt mai curând posibil.

Cum sunt colectate datele cu caracter personal pe site-ul nostru?

Datele cu caracter personal, colectate de către noi, prin completarea anumitor formulare de pe site de către dumneavoastră, sunt structurate astfel:

Formularul de contact

 • Aflat la: www.spiceupcatering.ro/contact
 • Date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de email, numărul de telefon;
 • Metoda de stocare: arhivă de email-uri.

 

Formularul de abonare la newsletter

 • Aflat la: www.spiceupcatering.ro/newsletter/abonare și în partea de jos a fiecări pagini din site-ul web
 • Date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de email;
 • Metoda de stocare: înregistrare în baza de date.

 

Formularul de comentarii

 • Aflat în partea de jos a unei pagini, a unui articol din secțiunea de articole sau a unui produs afișat pe site;
 • Date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de email;
 • Metoda de stocare: înregistrare în baza de date, arhivă de email-uri.

 

Formularul de recomandări

 • Aflat la: www.spiceupcatering.ro/recomandari;
 • Date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de email;
 • Metoda de stocare: înregistrare în baza de date, arhivă de email-uri.

 

Completarea oricărui formular, din cele menționate mai sus, presupune acceptarea termenilor și condițiilor site-ului, precum și a datelor cu caracter personal, prin marcarea unei bife prezente la baza fiecărui formular. În cazul în care dumneavoastră, în calitate de utilizator al site-ului web, nu veți da click pe acea bifă, datele completate în formularul respectiv nu vor fi trimise.

Datele colectate de către compania de găzduire a site-ului nostru

Site-ul web www.spiceupcatering.ro este găzduit pe serverele companiei S.C. Hosterion S.R.L. În acest sens, vă informăm că datele dumneavoastră se află și în posesia companiei de găzduire. Pentru a consulta politica de confidențialitate a S.C. Hosterion S.R.L. vă rugăm să accesați acest link.

Cookie-uri

Pentru buna funcționare a unui site web, deseori este necesară utilizarea unui anumit tip de fișier denumit cookie.

 

Cookie-urile sunt fișiere de dimensiune mică, sub 4 KB, salvate pe dispozitivul de navigare (desktop PC, laptop, smartphone sau tabletă). Scopul lor este de a stoca informații despre utilizatorul respectivului site web sau a server-ului. Aceste informații pot fi accesate, similar cu stocarea, fie de către utilizatorul site-ului web, fie de către server. În acest fel, server-ul poate furniza o experiență particularizată utilizatorului.

 

Câteva exemple de utilizare a unui cookie:

 • Memorarea sesiunii de autentificare a utilizatorului, prin apăsarea bifei Ține minte datele de logare
 • Servirea unei interfețe personalizate, prin selectarea unei anumite palete de culori a site-ului web

 

În mod standard, majoritatea browserelor web au activată opțiunea de acceptare a cookie-urilor, cu posibilitatea de a dezactiva această caracteristică.

De asemenea, orice utilizator poate să vizualizeze cookie-urile stocate în dispozitivul de navigare, sau de a le șterge.

 

Originea unui cookie poate fi direct de pe server-ul web, al site-ului în cauză sau din surse externe. Spre exemplu, prin utilizarea anumitor servicii externe (librării de analiză a traficului web) anumite cookie-uri, ce nu fac obiectul direct al site-ului web în cauză, pot fi acceptate de către dispozitivul de navigare al utilizatorului.

 

Cookie-urile au setată și o perioadă de valabilitate, după expirarea acesteia, cookie-urile în cauză fiind distruse automat.

Cookie-urile utilizate de către site-ul nostru

 • Cookie-uri esențiale funcționării site-ului web: cookie de sesiune
 • Site-ul nostru nu utilizează cookie-uri de analiză a traficului web sau cookie-uri cu scop de marketing.

 

În calitate de utilizator al site-ului web, aveți posibilitatea de a refuza accesul la cookie-uri, prin modificarea setarilor din dispozitivul dumneavoastră de navigare. Insă, cum anumite cookie-uri sunt necesare funcționării corespunzătoare a site-ului, dezactivarea lor poate impiedica acest lucru.